HLR-InstruktörernaGUIDE


Kedjan som räddar liv


Kedjan som räddar liv

Tidig upptäckt och larm

Omedelbart larm till 112 om en person är livlös utan andning är livsavgörande.


Ofta faller personen ihop livlös och slutar att andas utan förvarning. Omedelbart larm till 112 om misstänkt hjärtstopp är den första länken i kedjan som räddar liv.


Även vid bröstsmärtor är det viktigt att larma 112.


Tidig hjärt-lungräddning

Omedelbar insats med hjärt-lungräddning, helst inom en minut, det håller igång blodcirkulationen och skyddar hjärnan och andra viktiga organ mot syrebrist.


Tidig defibrillering

Hjärt-lungräddning håller i gång cirkulationen i kroppen men startar inte om hjärtat, till det behövs en strömstöt från en hjärtstartare. För största chans att rädda liv bör stöten ges så snart som möjligt.


Om en stöt från en hjärtstartare kan ges inom 3 minuter har den drabbade 70-80% chans att överleva.


Tidig medicinsk vård

Fortsatt vård, övervakning och kontroller efter hjärtstoppet är viktiga för att förhindra bestående skador och för en hög livskvalitet. Vården innebär ofta nedkylning det första dygnet, noggrann övervakning av kroppens viktiga funktioner. Undersökningar för att hitta den bakomliggande orsaken till hjärtstoppet.

HLR-rådet rekommenderar alla att gå en utbildning i barn- och vuxen-HLR samt repetera årligen.

Alla våra instruktörer är certifierade av Svenska HLR rådet. Detta innebär att du alltid kan vara säker på att du får en kvalitetssäkrad kurs som följer de senaste riktlinjerna.